середа, 27 травня 2015 р.

Розрахунок опору електричних кіл

Розрахунок опору електричних кіл
Резистори
1. Розрахунок опору при змішаному з'єднанні провідників.
2. Розрахунок опору за допомогою симетрії в колі.
3. Розрахунок опору нескінченних ланцюжків.
Лекція. ЛФМЛ, середавівторок, 19 травня 2015 р.

ДКР 10 (8,2)

УРА! ... ЛІТО!!!
Домашня Контрольна Робота №10 (2-й семестр)
Електричний опір
на  26.05.2015 р.  
 
 

четвер, 14 травня 2015 р.

Електричний струм

Електричний струм. Закон Ома. Паралельне та послідовне з'єднання провідників.Мал. 1 Електричний струм в металевому провіднику
   Якщо  ізольований провідник помістити в електричне поле  Е. то на вільні носії заряду q в провіднику діятиме сила  F = qE. В результаті в провіднику виникне короткочасне переміщення вільних зарядів. Цей процес закінчиться тоді, коли власне електричне поле зарядів, яке зявляється на поверхні провідника, скомпенсує повністю зовнішнє поле. Результуюче електростатичне поле всередині провідника дорівнює нулеві.

Однак, в провідниках може при певних умовах виникнути неперервний впорядкований рух вільних носіїв електричного заряду. Такий рух називається електричним струмом. За напрям електричного струму прийняли напрям руху додатних вільних носіїв заряду. Щоб в провіднику протікав електричний струм, потрібно в ньому створити електричне поле.

Кількісною мірою електричного струму служить сила струму I – скалярна фізична величина, яка дорівнює заряду, який переноситься через поперечний переріз провідника (мал. 1) за одиницю часу:
I = Δq/Δt.

понеділок, 11 травня 2015 р.

ДКР 9(8,2)

Скоро ЛІТО!!!

Домашня Контрольна Робота №9 (2-й семестр)
Електростатика

на  19.05.2015 р.