неділя, 24 вересня 2017 р.

ДЗ-1, ДЗ-2

Клааас!!!
Домашня Робота №1-2 
(електричний струм)
ДЗ-11-1 ; ДЗ-11-2

  Задання виконати в тонких зошитах  на суботу 30.09.2017 р.

середа, 20 вересня 2017 р.

Конспекти №11, 12

Вчимо фізику краще

Електричний струм в напівпровідниках.

 Конспект №11


 • Переписати даний конспект в зошит на четвер 21.09.2017 р. 
 • Ознайомитись з даним матеріалом з підручника "Фізика 10-11". 
 • Вивчити параграфи 3.15; 3.16; 3.17; 3.18; 3.19; 3.20.


вівторок, 19 вересня 2017 р.

ДКР 3-11

Домашня Контрольна Робота  №3-11 кл.
на середу 27.09.2017 р.

Завдання  здати до першого уроку на окремих скріплених листочках!

6.3.34; 6.3.35; 8.1.1; 8.1.2; 8.1.5; 8.1.9; 
8.3.16; 8.3.27; 8.3.36; 8.3.37; 8.3.39; 8.3.40.


Бажаю успіху!

неділя, 17 вересня 2017 р.

Конспект №10

Вчимо фізику краще
Електричний струм у газах.
 Конспект №10.
 • Переписати даний конспект в зошит на середу 20.09.2017 р. 
 • Ознайомитись з даним матеріалом з підручника "Фізика 10-11". 
 • Розписати на порожній сторінці зошита "ТИПИ  САМОСТІЙНОГО РОЗРЯДУ" (З МАЛЮНКАМИ ТА ДЕТАЛЬНИМИ ПОЯСНЕННЯМИ). Матеріал взяти  зі сторінки "Література".
 • Вивчити параграфи 3.7; 3.8; 3.9; 3.10.


субота, 16 вересня 2017 р.

Електроліз

Електричний струм в електролітах


Мал 1. Електроліз водного розчину хлориду міді


 • Електролітами називають провідні середовища, в яких протікання електричного струму супроводжується перенесенням речовини.
 • Носіями вільних зарядів в електролітах є додатньо і від’ємно заряджені іони.

 • До електролітів відносяться водні розчини кислот, солей і лугів а також розплави деяких твердих речовин.

 • Проходження струму крізь електроліт супроводжується виділенням речовини на електродах. Це явище називають електролізом.

 • Електричний струм в електролітах представляє собою переміщення іонів обох знаків в протилежних напрямах. Додатні іони рухаються до від’ємного електрода (катода), від’ємні іони – до додатного електрода (анода). Іони обох знаків зявляються  в водних розчинах солей, кислот і лугів в результаті розчеплення частини нейтральних молекул. Це явище називають електролітичною дисоціацією. 

пʼятниця, 15 вересня 2017 р.

Закон Ома (електроліти)

Закон Ома для електролітів

Електричний струм в електролітах має спільні риси з електричним струмом в металах, проте суттєво відрізняється від газового розряду. В процесі проходження струму через електроліти виконуються закони Фарадея . Зауважу, що для електролітів, як і для металів, справедливим є також і ЗАКОН ОМА.

Запишемо густину струму, враховуючи, що він створюється дрейфом додатніх та від’ємних іонів.

j= j(+) + j(-) = n(+) e v(+) + n(-) e v(-)

де n(+), n(-) - концентрація позитивних та негативних іонів, е – заряд іона, v(+),v(-) - дрейфова швидкість іонів.

Концентрація додатніх та відємних іонів в електролітах однакові (оскільки молекули дисоціюють на два іони), тому

n(+) = n(-) = α n

вівторок, 12 вересня 2017 р.

ДКР 2-11

Домашня Контрольна Робота  №2-11 кл.
на середу 20.09.2017 р.

  
Завдання  здати до першого уроку на окремих скріплених листочках!

8.3.6; 8.3.13; 8.3.14; 8.3.17; 8.3.18; 8.3.21; 
8.3.28; 8.3.29; 8.3.30; 8.3.32; 8.3.33; 8.3.34.


Бажаю успіху!

неділя, 10 вересня 2017 р.

Конспект №9

Вчимо фізику краще
Електричний струм в електролітах
 Конспект №9 • Переписати даний конспект в зошит на середу 13.09.2017 р. 
 • Ознайомитись з даним матеріалом з підручника "Фізика 10-11".
 • Вивчити параграфи 3.4; 3.5; 3.6.

Доцільно прочитати:


субота, 9 вересня 2017 р.

Конспект №8

Вчимо фізику краще
Електричний струм у вакуумі
 Конспект №8

 • Переписати даний конспект в зошит до середи 13.09.2017 р. 
 • Ознайомитись з даним матеріалом з підручника "Фізика 10-11".
 • Вивчити параграфи 3.11; 3.12; 3.13; 3.14.
Доцільно прочитати:
пʼятниця, 8 вересня 2017 р.

Конспект №7

Вчимо фізику краще
Електричний струм в металах.  Електронна теорія провідності
Конспект №7


 • На лекцію приходимо із зошитом, в якому переписано конспект №7;
 • ДЗ: вивчити Конспект №7 та опрацювати параграфи 3.1; 3.2; 3.3 з підручника "ФІЗИКА 10-11, Електродинаміка".


lehrer

вівторок, 5 вересня 2017 р.

ДКР 1-11

Домашня Контрольна Робота  №1-11 кл.

на середу 13.09.2017 р.

  
Завдання  здати до першого уроку на окремих скріплених листочках!

6.6.1; 6.6.3; 6.6.4; 6.6.9; 6.6.10; 6.6.16; 
6.6.18; 6.6.21; 6.6.22; 6.6.23; 6.6.24; 6.6.30.


Бажаю успіху!

неділя, 3 вересня 2017 р.

Обруч

Савченко 2.7.24 (вказівки до розвязку)Оскільки обруч повертається в початкове місце – місце старту, то його кінцева швидкість дорівнює початковій:    

 vk = vп – v (абсолютні значення).

Із другого закону Ньютона для обертового руху маємо:

(M = Jβ)    (μmgR = mR2(ω0 – ω)/t)    (μgt = R(ω0 – 2v/R))                    (1)

четвер, 31 серпня 2017 р.

***

Останній...Вітаю
з початком нового (останнього) 
навчального року!


1. Завтра: 11-В - одна лекція з фізики; 11-А - дві лекції.
2. З собою мати відповідний ЗОШИТ З ФІЗИКИ (ЛЕКЦІЙНИЙ). 
3. ДКР "ЛІТО" здаємо в суботу (на окремих скріплених листочках). 
4. Контрольну роботу по ДКР "ЛІТО" пишемо наступний тиждень.

lehrer

четвер, 10 серпня 2017 р.

Найкращі!

Рейтинг учнівських команд на Всеукраїнську
 олімпіаду з астрономії
IV етап
Команда Львівщини складатиме 6 учнів (лише). Бажаючі попасти в команду повинні з перших чисел вересня проявляти бажання та показувати працьовитість... 

четвер, 3 серпня 2017 р.

Інтернетка з фізики (продовження)

Інтернет-олімпіада з фізики

11 клас

ДРУГИЙ ТУР

Завдання виконують учні, 
які перейшли в 11-й клас.


         
1. Якщо змусити тонку струминку води падати з значної висоти, то можна спостерігати, що у нижній її частині утворюються краплинки, які відлітають у бік від траєкторії струменя. Вивчіть, від чого залежать розміри цих (які відірвалися від струменя) крапель.

Если заставить тонкую струйку воды падать с большой высоты, то можно заметить, что в нижней ее части образуются капельки, которые отлетают в сторону от траектории струи. Изучите,  от чего зависят размеры этих, отрывающихся от струи, капель. Опишите методику измерения размеров капель.
        
2.  Увага!  Виконання даного  завдання продовжується у  ІІ турі у зв’язку із значним обсягом дослідження.
         
Вивчіть швидкість розряду зарядженого електрометра  від зовнішніх  параметрів. Запропонуйте еквівалентну електричну схему явища, яке Ви вивчаєте і оцініть номінали елементів цієї схеми.

Внимание! Выполнение данного  задания продолжается в течение ІІ тура в связи со значительным объемом исследования.

         
Изучите скорость разряда заряженного электрометра от внешних параметров. Предложите эквивалентную электрическую схему изучаемого Вами явления и оцените номиналы элементов этой схемы. 
Термін виконання роботи:

перший тур 19 червня - 01 серпня 2017 року (вже пройшов);
другий тур – 01 серпня – 15 вересня 2017 року;

Більше інформації читати тут:
http://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/internet-olimpiadi.html

Бажаю успіху!

субота, 1 липня 2017 р.

Інтернетка з фізики

Інтернет-олімпіада з фізики

11 клас

ПЕРШИЙ ТУР

Завдання виконують учні, 
які перейшли в 11-й клас.         1. Гімнастка кидає обруч у вертикальній площині вздовж підлоги зі швидкістю V0 = 4 м/с, закрутивши його з кутовою швидкістю w = 40 с-1 так, що він, торкнувшись підлоги, повернувся назад, не відриваючись від неї. Діаметр обруча D = 1 м.  Не враховуючи можливих втрат тепла обручем, знайдіть найбільше можливе підвищення його температури внаслідок тертя після повернення, якщо питома теплоємність матеріалу обруча  С = 880 Дж/(кг×К).

пʼятниця, 30 червня 2017 р.

Підкамінь - 2017

Останнє літо в Підкамені


На заняттях
З 20 по 29 червня  2017 року в Підкамені працювала літня профільна школа природничого напрямку для обдарованих учнів - переможців обласних,  Всеукраїнських та  Міжнародних олімпіад з базових дисциплін. 

середа, 7 червня 2017 р.

Підсумок

оцінки з ФІЗИКИ 2016-2017 н.р.  


Так ми вчились в 10-му класі

За екзамен ще буде знижено оцінку учням 
(див. попередній пост)

10-А клас10-В клас


Незгодні можуть виразити своє невдоволення в коментарях...