четвер, 10 серпня 2017 р.

Найкращі!

Рейтинг учнівських команд на Всеукраїнську
 олімпіаду з астрономії
IV етап
Команда Львівщини складатиме 6 учнів (лише). Бажаючі попасти в команду повинні з перших чисел вересня проявляти бажання та показувати працьовитість... 

четвер, 3 серпня 2017 р.

Інтернетка з фізики (продовження)

Інтернет-олімпіада з фізики

11 клас

ДРУГИЙ ТУР

Завдання виконують учні, 
які перейшли в 11-й клас.


         
1. Якщо змусити тонку струминку води падати з значної висоти, то можна спостерігати, що у нижній її частині утворюються краплинки, які відлітають у бік від траєкторії струменя. Вивчіть, від чого залежать розміри цих (які відірвалися від струменя) крапель.

Если заставить тонкую струйку воды падать с большой высоты, то можно заметить, что в нижней ее части образуются капельки, которые отлетают в сторону от траектории струи. Изучите,  от чего зависят размеры этих, отрывающихся от струи, капель. Опишите методику измерения размеров капель.
        
2.  Увага!  Виконання даного  завдання продовжується у  ІІ турі у зв’язку із значним обсягом дослідження.
         
Вивчіть швидкість розряду зарядженого електрометра  від зовнішніх  параметрів. Запропонуйте еквівалентну електричну схему явища, яке Ви вивчаєте і оцініть номінали елементів цієї схеми.

Внимание! Выполнение данного  задания продолжается в течение ІІ тура в связи со значительным объемом исследования.

         
Изучите скорость разряда заряженного электрометра от внешних параметров. Предложите эквивалентную электрическую схему изучаемого Вами явления и оцените номиналы элементов этой схемы. 
Термін виконання роботи:

перший тур 19 червня - 01 серпня 2017 року (вже пройшов);
другий тур – 01 серпня – 15 вересня 2017 року;

Більше інформації читати тут:
http://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/internet-olimpiadi.html

Бажаю успіху!

субота, 1 липня 2017 р.

Інтернетка з фізики

Інтернет-олімпіада з фізики

11 клас

ПЕРШИЙ ТУР

Завдання виконують учні, 
які перейшли в 11-й клас.         1. Гімнастка кидає обруч у вертикальній площині вздовж підлоги зі швидкістю V0 = 4 м/с, закрутивши його з кутовою швидкістю w = 40 с-1 так, що він, торкнувшись підлоги, повернувся назад, не відриваючись від неї. Діаметр обруча D = 1 м.  Не враховуючи можливих втрат тепла обручем, знайдіть найбільше можливе підвищення його температури внаслідок тертя після повернення, якщо питома теплоємність матеріалу обруча  С = 880 Дж/(кг×К).

пʼятниця, 30 червня 2017 р.

Підкамінь - 2017

Останнє літо в Підкамені


На заняттях
З 20 по 29 червня  2017 року в Підкамені працювала літня профільна школа природничого напрямку для обдарованих учнів - переможців обласних,  Всеукраїнських та  Міжнародних олімпіад з базових дисциплін. 

середа, 7 червня 2017 р.

Підсумок

оцінки з ФІЗИКИ 2016-2017 н.р.  


Так ми вчились в 10-му класі

За екзамен ще буде знижено оцінку учням 
(див. попередній пост)

10-А клас10-В клас


Незгодні можуть виразити своє невдоволення в коментарях...
вівторок, 6 червня 2017 р.

екзамен...

ЕКЗАМЕН З ФІЗИКИ ЛФМЛ

хижо...
 Якось так :-)
Виділено роботи за які буде знижено оцінку на 1 бал за нездачу конспекту №5.четвер, 1 червня 2017 р.

***

 Готуємось до екзамену :)
У понеділок:

1. Консультація для 10-А класу 
10.00-11.30
Здаємо конспекти 3(4) та 5.

2. Консультація для 10-В класу 
11.30-13.00
Здаємо конспекти 3(4) та 5.

Присутність обов'язкова!!!


Спробуй свої сили:
завдання екзамену з фізики минулого року...

субота, 27 травня 2017 р.

ДКР 2.14*

Домашня Контрольна Робота 2.14* (готуємось до екзамену)
на вівторок 6.06.2017 р.
Завдання здати в понеділок на обов'язковій консультації або у вівторок до екзамену. Нездача понижує оцінку за екзамен на один бал.

6.3.12; 6.3.23; 6.3.24; 6.3.29; 6.3.33; 6.4.6; 
6.4.7; 6.5.4; 6.5.6; 6.5.7; 6.5.9; 6.5.29; 
6.6.9; 6.6.10; 6.6.13; 6.6.16; 6.6.30.

БАЖАЮ УСПІХУ!

середа, 24 травня 2017 р.

ОК - 5; ОК - 6

Вчимо фізику краще
Електричний струм.  Повторення

Враховуючи досвід навчання в 10-му класі (власне відсутність у більшості учнів бажання навчатися) подальший процес здобування знань буде змінено - будемо гризти граніт науки по-новому.

На урок фізики в четвер 25.05.2017 р. всі учні класу повинні прийти з власноруч акуратно переписаними конспектами №5 у зошит  лекцій з фізики.


Конспект №5

вівторок, 23 травня 2017 р.

ОК - 3; ОК - 4

Вчимо фізику краще
Електричний струм.  Повторення

Враховуючи досвід навчання в 10-му класі (власне відсутність у більшості учнів бажання навчатися) подальший процес здобування знань буде змінено - будемо гризти граніт науки по-новому.
На заняття у середу 24.05.2017 р. всі учні класу повинні прийти з власноруч акуратно переписаними конспектами №3 та №4 у зошит  лекцій з фізики.

Конспект №3


неділя, 21 травня 2017 р.

ОК - 1; ОК - 2

Вчимо фізику краще
Електричний струм.  Повторення

Враховуючи досвід навчання в 10-му класі (власне відсутність у більшості учнів бажання навчатися) подальший процес здобування знань буде змінено - будемо гризти граніт науки по-новому.

На заняття у вівторок 23.05.2017 р. всі учні класу повинні прийти з власноруч акуратно переписаними конспектами №1 та №2 у зошит  лекцій з фізики.


Конспект №1


четвер, 18 травня 2017 р.

Діелектрики у зовнішньому електричному полі

Діелектрики. Поляризація діелектриків


  При внесенні діелектрика в зовнішнє електричне поле Е0 в ньому виникає перерозподіл зарядів, які входять до складу атомів або молекул. В результаті такого перерозподілу на поверхні діелектричного зразка появляються надлишкові нескомпенсовані зв’язані заряди. Всі заряджені частинки, які утворюють макроскопічні зв’язані заряди, як і раніше входять до складу своїх атомів.
Звязані заряди створюють електричне поле Е’ яке всередині діелектрика направлено противополежно вектору напруженості Е0  зовнішнього поля. Цей процес називають поляризацією діелектрика. В результаті повне електричне поле 
Е = Е0 Е  

всередині діелектрика виявляється по модулю меншим зовнішнього поля. 
Фізична величина, яка дорівнює відношенню модуля напруженості Е0 зовнішнього електричного поля в вакуумі до модуля напруженості Е повного поля в однорідному діелектрику, називають діелектричною проникністю речовини. 

ε = Е0

середа, 17 травня 2017 р.

Енергія електричного поля

Енергія електричного поля


Досвід показує, що заряджений конденсатор має запас енергії.
Енергія зарядженого конденсатора дорівнює роботі зовнішніх сил, яку потрібно виконати, щоб зарядити конденсатор.
Процес зарядки конденсатора можна представити як послідовне перенесення достатньо малих порцій заряду Δq > 0 з одної обкладки конденсатора на другу (мал. 1). При цьому одна обкладка поволі зарядиться додатнім зарядом, а друга – від’ємним. Оскільки кожна порція переноситься в умовах, коли на обкладках вже є деякий заряд q, а між ними існує деяка різниця потенціалів 

 U = q/C  

при перенесенні кожної порції Δq зовнішні сили повинні виконати роботу:


ΔА = UΔq = qΔq/C

Мал. 1 Процес зарядки конденсатора


вівторок, 16 травня 2017 р.

ДКР 2.13

Домашня Контрольна Робота 2.13
на вівторок 23.05.2017 р.
Завдання здати до першого уроку 
на окремих скріплених листочках!

6.3.37; 6.3.39; 6.4.2; 6.4.3; 6.4.4 а),б); 6.4.9; 
6.6.2; 6.6.6; 6.6.7; 6.6.8; 6.6.11; 6.6.12.

БАЖАЮ УСПІХУ!

пʼятниця, 12 травня 2017 р.

Електрична ємність

Електроємність. Конденсатори

   
Конденсатори - "двоногі марсіанчики"
Якщо двом ізольованим провідникам надати заряди q1 і q2, то між ними виникне деяка різниця потенціалів Δφ, яка залежить від величин зарядів і геометрії провідників. Різницю потенціалів Δφ між двома точками в електричному полі часто називають напругою і позначають літерою U. Найбільший практичний інтерес має той випадок, коли заряди провідників однакові по модулю і протилежні за знаком: q1 = – q2 = q. В цьому випадку можна ввести поняття електричної ємності.
Електричною ємністю системи з двох провідників називають фізичну величину, яка визначається як відношення заряду q одного з провідників до різниці потенціалів Δφ між ними:

 С= q/Δφ = q/U

В системі СІ одиниця електроємності називається фарада (Ф):

1Ф = 1Кл/1В

Величина електроємності залежить від: 

  • форми,
  • розмірів провідників та 
  • властивостей діелектрика, який розділяє провідники. 

четвер, 11 травня 2017 р.

ДКР 2.12

Домашня Контрольна Робота 2.12
на середу 17.05.2017 р.
Завдання здати до першого уроку 
на окремих скріплених листочках!

6.2.1; 6.2.2; 6.3.1; 6.3.2; 6.3.5; 6.3.6; 
6.3.7; 6.3.8; 6.3.9; 6.3.18; 6.3.19; 6.3.20.

БАЖАЮ УСПІХУ!

вівторок, 9 травня 2017 р.

Провідники в електричному полі

Провідники  в зовнішньому електричному полі

Мал. 1 Електростатична індукція
  Речовини, внесені в електричне поле, можуть суттєво змінити його. Це повязано з тим, що речовина складається з заряджених частинок. При наявності зовнішнього поля відбувається перерозподіл заряджених частинок, і в речовині виникає власне електричне поле. Повне електричне поле Е складається з зовнішнього поля Е0 і  внутрішнього поля Е яке створюють заряджені частинки речовини.


Загалом речовини різноманітні за своїми електричними властивостями. Найбільш широкими класами  речовин є провідники і діелектрики.

Головна особливість провідників – наявність вільних  зарядів (електронів), які беруть участь в тепловому русі і можуть пересуватися по всьому об’єму провідника під дією електричного поля. Типові провідники – метали.

Якщо відсутнє зовнішнє поле в будь-якому елементі об’єму провідника від’ємний вільний заряд компенсується позитивним зарядом іонної гратки. Якщо провідник, внесли в електричне поле, в ньому відбувається перерозподіл вільних зарядів, внаслідок чого на поверхні провідника виникають нескомпенсовані додатні та від’ємні заряди (мал. 1). Цей процес називають електростатичною індукцією, а заряди, які зявилися на поверхні провідника – індукційними зарядами.
Повне електростатичне поле всередині провідника дорівнює нулю, а потенціали у всіх точках однакові і рівні потенціалу на поверхні провідника.