понеділок, 28 вересня 2015 р.

9 клас; ДКР №3

ДКР №3 (правила Кірхгофа)

Вказівки-відповіді


неділя, 27 вересня 2015 р.

ДЗ - 9

Домашня Робота №1 " Симетрія"
Задачі розв'язати в тоненькому зошиті та носити зі собою на уроки фізики.


Бажаю успіху!

Електрика, Задачі

 Готуючись до олімпіади з фізики

Вам запропоновано 10 задач, котрі пропонувалися на олімпіадах. Слід спробувати розв'язати ці задачі. В процесі розв'язку зверніть увагу на їх складність та порівняйте це завдання з класними задачами.
Бажаю успіху!

субота, 26 вересня 2015 р.

пʼятниця, 25 вересня 2015 р.

І знову закон Ома

Закон Ома для електролітів
Схема іонної провідності
Електричний струм в електролітах має спільні риси з електричним струмом в металах, проте суттєво відрізняється від газового розряду. В процесі проходження струму через електроліти виконуються закони Фарадея (оглядово ми знайомі з ними з уроку). Зауважу, що для електролітів, як і для металів, справедливим є також і ЗАКОН ОМА.
Запишимо густину струму, враховуючи, що він створюється дрейфом додатніх та від’ємних іонів.
j= j(+) + j(-) = n(+) e v(+) + n(-) e v(-)

Де n(+), n(-) - концентрація позитивних та негативних іонів, е – заряд іона, v(+),v(-)- дрейфова швидкість іонів.

неділя, 20 вересня 2015 р.

9 клас; ДКР №3

ДКР №3 (правила Кірхгофа)

Задачі ДКР №3 здати відповідно оформлені в понеділок 28.09.2015 р. до першого уроку.

Електрика. Залік

 
13 тем, котрі необхідно опрацювати до заліку

1.Електричне поле та його характеристики.
2.Закон Кулона. Властивості кулонівських сил.
3. Електричний струм ( носії, умови існування, характеристики струму, джерела струму, напрям струму, дії струму…).
4. Електричний струм в металах.
5. Вимірювання струму та напруги. Шунтування. Додатковий опір.
6. Закон Ома (4 формулювання).
7. Опір.
8. Закони з’єднання провідників.
9. Робота та потужність електричного струму.
10. Розрахунок опору електричних кіл. Симетрія.
11. Місток Уінстона.
12. Правила Кірхгофа.
13. «Чорний ящик». Перетворення «зірочка» - в «трикутник».
Бажаю успіху!

четвер, 17 вересня 2015 р.

ККД

ККД електричної схеми
    Готуємось до заліку


Розглянемо схему, котра складається із джерела струму, з внутрішнім опором r, та ввімкненому послідовно опору навантаження R.

Відомо,  що потужність, котра виділяється, а отже і споживається, у зовнішній ділянці кола шукаємо за формулою:

Називатимемо цю потужність корисною

середа, 16 вересня 2015 р.

"0"-метод

Компенсаційний метод вимірювання е.р.с.
    Готуємось до заліку


Розглядаючи на уроці місткову схему ми побачили спосіб визначення невідомого опору. А чи можливо придумати спосіб, щоб визначати електрорушійну силу (е.р.с.) джерела електричного струму? Розглянемо як цю проблему можна вирішити.


Два джерела з Е(1) та Е(2), одне з яких невідоме, включено назустріч оде до одного. В коло ввімкнуто також гальванометр та реостат. Пересуваючи повзунок реостата, знаходимо таке положення, при якому покази гальванометра дорівнюватимуть нулю.

І(г)=0

Записуючи друге правило Кірхгофа для контура 1 та контура 2 отримаємо:


З останнього виразу знаходимо:

Останнє співвідношення і лежить в основі визначення е.р.с. за допомогою компенсаційного методу.  Зауважу, що отримане співвідношення не залежить від внутрішніх опорів джерел та від інших опорів схеми, а визначається лише опорами ділянки кола, до яких підключаються джерела.

Ознайомся з нуль-методом вимірювання е.р.с. Зрозумій його. Перевір своє вміння записувати правила Кірхгофа.

вівторок, 15 вересня 2015 р.

Потужність

Максимальна потужність у зовнішньому коліЕлементи схем на рис.1 називають: джерело живлення.

рис.1Обов"язковою умовою реального джерела є наявність у нього внутрішнього опору, причиною якого є структура даного електричного елементу. Ідеальним вважають джерело з внутрішнім опором r = 0.  

Розв'яжемо наступну задачу:
При якому значенні R потужність у зовнішньому колі буде максимальною (рис.1 )?

рис.2

неділя, 13 вересня 2015 р.

9 клас; ДКР №2


ДКР №2 (електрика)
ДКР №2 здати відповідно оформлені в понеділок 21.09.2015 р. до першого уроку


6.1.10; 8.3.1; 8.3.2; 8.3.3; 8.3.10; 8.3.23; 8.3.24; 
8.3.33; 8.3.35; 8.3.25а); 8.3.25б); 8.3.26в).


Бажаю успіху!Закон Ома

 Чотири формулювання закону Ома

Одним із найвідоміших законів фізики є, безперечно, закон Ома. Цей закон часто зустрічається як в народних прислів"ях так і в численних кросвордах. Напевне, у 1826 р. Г.Ом експериментально встановивши співвідношення між струмом та напругою навіть і не здогадувався про цю славу. Проте не всі пам"ятають про чотири різних формулювання цього закону для електричних кіл із постійним струмом.

 1. Закон Ома для однорідної ділянки кола.
Сила  струму І в однорідній ділянці кола прямо пропорційна напрузі, яку прикладено до ділянки і обернено пропорційна характеристиці ділянки, яку називають електричним опором провідника ( рис. 1 ).


субота, 12 вересня 2015 р.

Балістичний гальванометр

Балістичний гальванометр

Демонстраційний гальванометр

     Дія багатьох електровимірювальних приладів, котрі ми використовуємо на уроках фізики, здебільшого має магнітоелектричний тип. Вона ґрунтується на тому, що рамка, через яку проходить електричний струм,  обертається у полі зовнішнього постійного магніту. Позначка ( рис. 1 ) на шкалі приладу свідчить, що це прилад магнітоелектричної дії.

рис.1
             Основним магнітоелектричним приладом є гальванометрвисокочутливий прилад, котрий використовується для вимірювання слабких струмів та інших електричних величин. Стрілковий гальванометр складається з котушки ( рамки )  із тонкого дроту, котра може обертатись між полюсами постійного магніту. При пропусканні струму котушка намагається змінити свою орієнтацію в зовнішньому магнітному полі. По величині кута відхилення і роблять висновок щодо вимірювальної величини.

неділя, 6 вересня 2015 р.

9 клас; ДКР №1


ДКР №1 (електричний опір)
ДКР №1 здати в понеділок 14.09.2015р. до першого уроку