пʼятниця, 29 квітня 2016 р.

Сили та системи тіл

Класифікація сил та систем
вартує пригадати...


Сила – це векторна фізична величина, яка є характеристикою міри взаємодії між тілами.

Сила, як векторна величина, характеризується:
1.  величиною;
2.  напрямком;
3.  точкою прикладання.
У природі зустрічається безліч найрізноманітніших сил: сила Ампера, сила Лоренца, сила кулонівської взаємодії, сила Коріоліса, неінерціальні сили, доцентрова сила, сила Архімеда, сила тяжіння, сила пружності, вага тіла, сила Всесвітнього тяжіння, і т. д. Проте видів взаємодій існує лише чотири: гравітаційна, електромагнітна, сильна та слабка. І кожна сила зі всього різноманіття сил визначає лише якусь з цих чотирьох взаємодій.

Сили поділяють на:
1. потенціальні (консервативні) та

2. непотенціальні (неконсервативні).

вівторок, 26 квітня 2016 р.

ДКР №9/2

Домашня Контрольна Робота №9/2
на 4.05.2016 р.
 
Завдання здати до першого уроку на окремих скріплених листочках! 

2.2.1; 2.2.2; 2.2.7; 2.2.10; 2.2.14; 2.2.15; 
2.2.16; 2.2.20; 2.2.23; 2.2.27; 2.2.28; 2.2.30.

Бажаю успіху!неділя, 24 квітня 2016 р.

Імпульс (Д,З,)

Кількість руху. Закон збереження кількості руху
Якісні задачі
Якісні задачі опрацювати на вівторок 26.04.2016 р.

Закон збереження імпульсу ... в дії
1. Диск масою 5кг і радіусом 25см обертається з частотою 5 обертів за секунду навколо нерухомої осі, яка проходить через його центр мас.  а) обчисліть його імпульс; б) обчисліть імпульс цього диску, якщо вісь обертання проходить через край диска?

2. Чому дорівнює імпульс тіла чи довільної системи тіл у системі відліку, зв’язаній з їх центром мас?

3. Стальна кулька падає на стальну плиту одного разу з висоти h, другого – з висоти в к раз більшої. Порівняйте імпульси, які кулька передає плиті в обох випадках.

4. Маса перешкоди поступово зменшується до маси кульки. Як це вплине на швидкість кульки після зіткнення з нерухомою в початковий момент перешкодою?

5. Як рухається частинка, якщо в будь-який момент зміна її імпульсу перпендикулярна до нього? 

четвер, 21 квітня 2016 р.

Реактивний рух

Нерелятивістська ракета

У реактивних двигунах сила тяги створюється продуктами згоряння палива, які викидаються у напрямку, протилежному до напрямку сили. Вона виникає за третім законом Ньютона як сила реакції і тому називається реактивною, а двигун – реактивним.
 
Нехай ракета, яка має в момент часу t масу М(t) і рухається із швидкістю  v, викидає масу m із швидкістю u (v,u – швидкості відносно ІСВ, в якій розглядаємо рух, але не відносно ракети).

ЗЗІ:      (M + m) (v + v) + um = Mv

де:   
Mv – повний імпульс системи в момент часу t;
       
(M + m) (v + v) + um – імпульс системи в момент часу (t + t) .

З останнього співвідношення отримуємо:
 
Mv +vm - um = 0.

Причому доданком vm знехтувано як нескінченно малим членом другого порядку малості.
Mv =( u v)m            ·1/t
Отримаємо:

Mv/t =( u v)m/t = -uo m/t  
 
Останнє рівняння описує рух ракет з нерелятивістськими швидкостями при відсутності зовнішніх сил.

субота, 16 квітня 2016 р.

Кількість руху

Імпульс. Закон збереження імпульсу
вивчаємо нову тему

1. Імпульс тіла та імпульс сили

четвер, 14 квітня 2016 р.

ДКР №8/2

Домашня Контрольна Робота №8/2
на 20.04.2016 р.
 
Завдання здати до першого уроку на окремих скріплених листочках! 

2.1.35; 2.1.36; 2.1.37; 2.1.40; 2.1.48; 2.1.54;
2.1.58; 2.1.59; 2.1.63; 2.1.64; 2.6.2; 2.6.4.


Бажаю успіху!

середа, 13 квітня 2016 р.

Про силу Коріоліса...

  Маятник Фуко або чи вона обертається?
Як можна довести, знаходячись на Землі, що вона 
обертається навколо власної осі?

Маятник Фуко
Вперше такий значущий для людства експеримент провів у 1851 році французький дослідник Л. Фуко. Дослід проводився у великому залі Парижського пантеона. Куля математичного маятника «важила» 28 кілограм, а довжина нитки сягала 67 метрів.

Спробуємо пояснити особливості руху маятника Фуко.

Як нам відомо, ми перебуваємо у неінерціальній системі відліку, зумовленою добовим обертанням земної кулі. На кожне тіло, яке перебуває в даній системі відліку, діє сила інерції
Fi = -mai
де аі – прискорення неінерціальної системи відліку (НІСВ) відносно інерціальної (ІСВ). Інколи цю силу називають відцентровою силою. Проте, ця сила діє на нерухоме тіло у НІСВ.  У випадку, коли тіло рухається у НІСВ (тобто має швидкість) - на нього діє інша сила інерції, яку називають силою Коріоліса. 

вівторок, 12 квітня 2016 р.

СР по ДКР "ВЕСНА"Закони Ньютона. Самостійна робота

по ДКР "ВЕСНА"

 
Як працюємо вдома - такі маємо й оцінки!lehrer
субота, 9 квітня 2016 р.

Олімпіада з астрономії 2016

VI Всеукраїнська олімпіада з астрономії
Харків, 2016


 
Вітаю
 
з успішним виступом на Всеукраїнській 
 
олімпіаді з астрономії серед учнів десятих (!!!) класів 
 
учнів  9-А та В кл.:
 
 
1. Сагайдак Данило 2-й диплом
 
(п'ятий абсолютний результат)
 
2. Коцан Оленка 3-й диплом
 

МОЛОДЦІ! 
 
Данило та Оленка 
попали на відбір до Міжнародної олімпіади. Бажаю його
 успішно подолати та попасти в команду України.
 
Фоторепортаж з Харкова