вівторок, 28 березня 2017 р.

ДКР 2.8

Домашня Контрольна Робота 2.8
на суботу 8.04.2017 р.
Завдання здати до першого уроку на окремих скріплених листочках!

4.5.3; 4.5.4; 4.5.6 б); 4.5.7; 4.5.9; 4.6.3; 
4.6.7; 4.6.8; 4.6.10; 4.6.11; 5.5.33; 5.5.34.

БАЖАЮ УСПІХУ!

понеділок, 27 березня 2017 р.

Фізика рідин 2

Фізика рідин - 2 
   в "гіфках"   


1. Поверхневий натяг та схлопування бульбашки (оцініть швидкість схлопування та порівняйте її зі швидкістю кулі).


неділя, 26 березня 2017 р.

Фізика рідин

Поверхневий натяг 
   в "гіфках"   


  1. Поверхневий натяг та як наслідок мінімальна поверхня плівки.
2. Поверхневий натяг та повне незмочування.субота, 25 березня 2017 р.

Фізика в живій природі

Поверхневий натяг та клопи-водомірки 
   або ті, що ... бігають по воді   
  
Яка техніка, який стиль...
   
Страшний клюв зявився вмить, мов би нізвідки, вмить пробив тіло невинної жертви. Дві труби просунулись їй під тонку шкіру: по одній з них потік у напрямку жертви смертоносний яд, котрий вмить розчиняє всі її нутрощі, а по другій розкисла рідина всмоктується в ненаситне нутро хижака.

Ця, здавалось би, фантастична картина взята із реального життя. Такі сцени можна спостерігати сотні разів щоденно у реальному житті. Саме так полюють клопи-водомірки. Найцікавішим є факт не самого полювання (кожна жива істота повинна харчуватися), а де відбувається це дійство.
Водомірка...

Хижі клопи-водомірки бігають по … поверхні водойми, звичайного озера або невеликої калюжі, а їжею для них є не лише необережні комахи, котрі невдало приземлились на поверхню водойми, але і жителі підводного світу, котрі невчасно підплили до поверхні розділу середовищ.

пʼятниця, 24 березня 2017 р.

Вологість повітря (ДЗ-11)

Вологість повітря (готуємось до ЗАЛІКУ!)

     Якісні задачі      

 Якісні задачі опрацювати на п'ятницю 31.03.2017 р.

середа, 22 березня 2017 р.

Рідини

Рідини - агрегатний стан речовини 
Повторюємо вивчене раніше1°. Спільне та відмінне між рідинами та тв. тілами і газами
   
У твердому агрегатному стані речовини молекули (атоми) розміщуються, як відомо, впритул одна до одної. Через  значні  міжатомні (міжмолекулярні)  взаємодії атоми (молекули) в твердих тілах здійснюють лише коливальний рух відносно положень рівноваги (у кристалах відносно вузлів кристалічних ґраток). Тому потенціальна енергія взаємодії молекул значно більша від їх кінетичної енергії. 
Ближній порядок рідини (1-вода) та дальній порядок тв.тіла (2-лід)
У рідинах сили взаємодії між молекулами слабкіші, ніж у твердих тілах і значно сильніші, ніж у газах. Молекула рідини, коливаючись біля певного положення рівноваги, змінює з часом це положення, перескакуючи до інших молекул. Молекули рідини здійснюють коливальний, поступальний і обертальний рухи. У рідинах відстані між молекулами співмірні з їх ефективним діаметром, тому сили взаємодії молекул є значними. У цілому кінетична енергія молекул рідин приблизно дорівнює їх потенціальній енергії. Кожна  молекула в рідині, як і в твердому тілі, «затиснута» зі всіх боків сусідніми молекулами і здійснює теплові коливання навколо положення рівноваги. Однак, час від часу  молекула може перескочити в сусіднє вакантне місце. Такі переміщення  в  рідині відбуваються доволі часто; тому рідина зберігає свій об’єм, але не зберігає форми (легко набуває форми, яку має посудина). Це пояснює текучість рідини. Молекули рідини  можуть утворювати локальні (нестійкі) впорядковані групи, які складаються з декількох молекул. Це явище називають ближнім порядком .

вівторок, 21 березня 2017 р.

ДКР 2.7

Домашня Контрольна Робота 2.7
на вівторок 28.03.2017 р.

Здати до першого уроку!!!5.6.24; 5.6.27; 5.6.31; 5.9.19; 5.9.26; 5.10.6;
 5.10.7; 5.10.14; 5.10.15; 5.10.25; 5.10.26; 5.10.27.

Бажаю успіху!

понеділок, 20 березня 2017 р.

Олімпіада з астрономії та астрофізики

11-та Всеукраїнська Олімпіада з астрономії та астрофізики

    Зональні етапи  (результати)   
2017 рік


Астрономи  10-А та 10-В  класів  успішно справилися із завданнями зонального туру  олімпіади з астрономії та астрофізики, перемігши ВСІХ студентів-астрономів фізичного факультету.
Молодці! 
Результати 
регіонального туру Всеукраїнської студентськлї олімпіади з
 астрономії та астрофізики 
м. Львівсубота, 18 березня 2017 р.

Туман Звідки береться туман?
Варто знати...
  


Кожен неодноразово мав можливість спостерігати атмосферне явище – туман. Більшість людей знають, що туман – це краплинки води (у вигляді рідини) котрі висять в повітрі, безпосередньо над земною поверхнею. 

Звідки береться рідина в газоподібній атмосфері Землі?

Як відомо, наша атмосфера складається, в основному,  з азоту та  кисню. Проте у ній також присутні інші гази: озон, вуглекислий газ, інертні гази, а також водяна пара. Зауважу, що речовина Н2О перебуває у газоподібному стані, і ми її бачити не можемо.

Проте внаслідок охолодження повітря, водяна пара досягає стану насичення, а при подальшому пониженні температури, вона конденсується на невеликих піщинках, неоднорідностях та домішках (пил, сажа тощо), котрі завжди присутні в атмосфері. Кількість таких домішок зростає на території міст та в місцях, де зосередженні промислові заводи,  що свідчить про забруднення повітря на даних територіях.

четвер, 16 березня 2017 р.

ДЗ-10

НАСИЧЕНА ПАРА 
Домашнє  завдання  (ДЗ-10) 

здати в наступний вівторок 21.03.2017 р. 
до першого уроку на окремих скріплених листочках!


середа, 15 березня 2017 р.

Вологість повітря

Вологість повітря та способи її вимірювання

Водяна пара - паливо для циклонів
    На Землі безупинно відбувається кругообіг води. Вона випаровується з поверхні світових океанів, вологих грунтів, листків рослин, легенів і шкіри тварин та людини, а вітри розносять її по всій планеті. Наявність водяної пари в атмосфері Землі зумовлює вологість повітря.

Вологість повітря постійно впливає на самопочуття людини. Для нормальної життєдіяльності за добу з поверхні шкіри і легенів людини випаровується в середньому від 800 до 2000 г води. У жаркому вологому повітрі процес випаровування води з поверхні шкіри людини послаблюється, водночас порушується і нормальний тепловий обмін в організмі. Тому за великої вологості та високої температури в людиниз’являється кволість, зменшується її працездатність. 

Вологість, тобто ступінь насичення повітря водяною парою, характеризують наступними величинами. 

1. Абсолютна вологість

Абсолютна вологість – це кількість водяної (в кілограмах)пари, яка міститься в 1 м3 повітря, тобто її густина.
За низьких температур, коли пара далека від насичення, її можна вважати ідеальним газом і застосовувати рівняння Клапейрона – Менделєєва. У такому разі до уваги беруть парціальний тиск (пружність) водяної пари в повітрі й абсолютну вологість визначають через парціальний тиск Р. Абсолютна вологість не визначає ступінь вологості повітря. 

2. Відносна вологість
Відносна вологість повітря φ – це відношення абсолютної вологості до тої маси або парціального тиску водяної пари Рmax, яка насичує повітря за такої ж температури. Як правило, відносну вологість виражають у відсотках.

φ = (Р/Рmax)∙100% = (ρ/ρmax)∙100%

де Р, ρ – пружність пари або абсолютна вологість.

вівторок, 14 березня 2017 р.

Рівняння Ван-дер-ВаальсаРівняння стану реального газу 

Ван-дер-Ваальс та його газ
   Закони ідеальних газів, виведені на основі МКТ, добре описують реальні гази при малих тисках і не занадто низьких температурах. При підвищенні  тиску чи зниженні температури поведінка реальних газів кількісно та якісно відрізняється від поведінки газів ідеальних.

Вирішення даної проблеми запропонував у 1873 році голландський фізик Ван-дер-Ваальс (1837-1923), який ввів рівняння стану, яке назване його іменем.

Газ Ван-дер-Ваальса – це така модель реального газу, в якій молекули розглядаються як тверді кульки певного об’єму (діаметром d) між якими діють сили взаємного притягання. Наявність власного розміру кульок зумовлює те, що в даній моделі враховано і сили відштовхування між молекулами реального газу.

                [p + (m/μ)2∙a/V2][V - (m/μ)∙b] = RT


Останнє рівняння носить назву рівняння Ван-дер-Ваальса, яке для одного моля газу набуває вигляду:

Рівняння стану реального газу відрізняється від рівняння Клапейрона-Менделєєва введенням двох поправок.

понеділок, 13 березня 2017 р.

Насичена пара

Поняття насиченої пари 


Водяна пара
   
В рідині молекули знаходяться в неперервному хаотичному тепловому (броунівському) русі. Якщо молекула випадково з'являється біля поверхні рідини і матиме швидкість, достатню для подолання притягання з боку інших молекул, вона зможе вийти в простір над рідиною.  Молекули, котрі задовольняють даним умовам, існують у вибраному об’ємі завжди, що доводиться роподілом Максвелла по швидкостях.


Швидкість випаровування (кількість молекул, що вилітає з 1 м2 вільної поверхні рідини за 1 с визначається:

1) видом рідини;

2) температурою;

3) тиском пари над рідиною.
Сукупність молекул, що знаходяться в просторі над рідиною, називають парою, а процес переходу рідини в стан пари - пароутворенням.
Пароутворення з вільної поверхні рідини називають випаровуванням.
Молекули пари, рухаючись хаотично, можуть набути швидкості, напрямленої, наприклад, в бік рідини, і до неї повернутись. Процес переходу молекул пари в рідину називають конденсацією.

субота, 11 березня 2017 р.

Наша гордість

На зустрічі з президентом

Пам'ятна зустріч


Президент України  Петро Порошенко провів зустріч з переможцями міжнародних учнівських олімпіад 2016 року з основних предметів. Зустріч відбулася у Залі державних заходів Адміністрації Президента, де зазвичай відбуваються найважливіші наради та зустрічі. На цій зустрічі була присутня бронзова медалістка Міжнародної олімпіади з астрономії, учениця 10-А класу ЛФМЛ Олена Коцан (єдина з ліцею). Приємно бачити її поряд з першим директором ліцею.

Мої вітання....


На зустрічі

пʼятниця, 10 березня 2017 р.

ДКР 2.6

Домашня Контрольна Робота 2.6
на п'ятницю 17.03.2017 р.
Здати до першого уроку!!!
5.9.2; 5.3.14; 5.9.3; 5.9.4 а) б); 5.9.5 а); 5.9.5 б);
 5.9.5 в); 5.9.8; 5.9.9 б); 5.9.10 б); 5.9.12; 5.9.13.

Бажаю успіху!

четвер, 9 березня 2017 р.

Теплові двигуни

Поняття про роботу двигунів внутрішнього згорання


Двигун внутрішнього згорання та його 4 такти


Домашнє завдання:
1. Опрацювати та вивчити параграф 77 з підручника "ФІЗИКА 10 клас"
2. Опрацювати та вивчити параграф 11,12 з підручника "ФІЗИКА 10 клас" Мякішев, Синяков

середа, 8 березня 2017 р.

Холодильна машина

Поняття про принцип дії 
холодильної машини


Цикл Карно
Якщо машину, яка працює за циклом Карно, змусити за допомогою іншої машини або мотора виконувати обернений цикл у напрямі 1-4-3-2-1, то в такому разі зовнішні сили виконуватимуть роботу над системою, у результаті чого система перетворюватиме частину цієї  роботи в теплоту.

вівторок, 7 березня 2017 р.

Друге начало термодинаміки

Друге начало термодинаміки  та теплова смерть Всесвіт

Відомий англійський письменник Чарльз Сноу вважав, що критерієм інтелігентності сучасної людини з гуманітарною освітою служить ступінь обізнаності з другим законом термодинаміки.


Другий закон термодинаміки, як і перший, є узагальненням  багатовікового досвіду людей. Існує близько тринадцяти (!!!) рівноцінних формулювань даного закону.
1. Неможливим є коловий процес, єдиним наслідком якого було б перетворення кількості теплоти, одержаної від нагрівника, в еквівалентну їй  роботу (Томсон-Кельвін).
2. Неможливим є коловий процес, єдиним результатом якого було б передавання енергії у формі теплоти від холодного тіла до гарячого (Клаузіус).

3. Вічний двигун другого роду неможливий (Освальд).

4. Теорема Карно:

Термічний ККД оборотнього циклу Карно не залежить від властивостей робочого тіла і виражається формулою

ηк = (Tн – Тх)/Тн

Термічний ККД необоротного циклу Карно завжди менший термічного ККД оборотнього циклу Карно, який здійснюється між тими ж температурами Tн  та Тх:
ηк необор < ηк  обор 

Термічний ККД довільного оборотнього циклу не перевищує термічного ККД оборотнього циклу Карно: 
 ηобор ≤ ηк  обор = (Tн – Тх)/Тн

5. У замкненій (ізольованій) системі ентропія зростає або є сталою: 
ΔS ≥ 0, 
TdS ≥ dU + pdV