пʼятниця, 27 лютого 2015 р.

Поверхневі явища

Рідини - агрегатний стан речовини

Повторюємо (вчимо) новий матеріал

1°. Спільне та відмінне між рідинами, тв. тілами і газами.


   У твердому агрегатному стані речовини молекули (атоми) розміщуються, як відомо, впритул одна до одної. Через  значні  міжатомні (міжмолекулярні)  взаємодії атоми (молекули) в твердих тілах здійснюють лише коливальний рух відносно положень рівноваги (у кристалах відносно вузлів кристалічних ґраток). Тому потенціальна енергія взаємодії молекул значно більша від їх кінетичної енергії. 


Мал.1 Ближній порядок рідини (1-вода) та дальній порядок тв.тіла (2-лід)
У рідинах сили взаємодії між молекулами слабкіші, ніж у твердих тілах і значно сильніші, ніж у газах. Молекула рідини, коливаючись біля певного положення рівноваги, змінює з часом це положення, перескакуючи до інших молекул. Молекули рідини здійснюють коливальний, поступальний і обертальний рухи. У рідинах відстані між молекулами співмірні з їх ефективним діаметром, тому сили взаємодії молекул є значними. У цілому кінетична енергія молекул рідин приблизно дорівнює їх потенціальній енергії. Кожна  молекула в рідині, як і в твердому тілі, «затиснута» зі всіх боків сусідніми молекулами і здійснює теплові коливання навколо положення рівноваги. Однак, час від часу  молекула може перескочити в сусіднє вакантне місце. Такі переміщення  в  рідині відбуваються доволі часто; тому рідина зберігає свій об’єм, але не зберігає форми (легко набуває форми , яку має посудина).Це пояснює текучість рідини. Молекули рідини  можуть утворювати локальні (нестійкі) впорядковані групи, які складаються з декількох молекул. Це явище називають ближнім порядком .

вівторок, 24 лютого 2015 р.

Д.З.

Термодинаміка
Домашнє завдання на вівторок 3.03.2015 р.

Знову ця фізика...
на вівторок 3.03.2015 р.  
 
 

четвер, 19 лютого 2015 р.

Згадуючи уроки

Термодинаміка - GIF
фазові переходи


Кристалізація. Переохолоджена рідина

Кристалізація. Переохолоджена вода

Куля та лід (розв'язуючи задачу)
вівторок, 17 лютого 2015 р.

Д.З.


Термодинаміка
Домашнє завдання на вівторок 24.02.2015 р.

Знову ця фізика...
на вівторок 24.02.2015 р.  

неділя, 15 лютого 2015 р.

Молодці! (оновлено)

Олімпіада з фізики 2014-2015 н.р.

Львівська область, ІІІ етап


Вітаю з вдалим виступом на обласній олімпіаді з фізики учнів  8-А та 8-В  класів, котрі продемонстрували високий рівень знань та показали наступні результати:

     ФОРТУНА НАЗАР 1-й диплом;
         САГАЙДАК ДАНИЛО – 2-й диплом.
 
Бажаю їм успішно пройти відбір та попасти на Всеукраїнську олімпіаду

МОЛОДЦІ! Я Вами пишаюсь!
Lehrer

Завдання теоретичного туру олімпіади:

четвер, 12 лютого 2015 р.

Вологість повітря

Вологість повітря та способи її вимірювання

   
Водяна пара - паливо для циклонів
   
 На Землі безупинно відбувається кругообіг води. Вона випаровується з поверхні світових океанів, вологих грунтів, листків рослин,  легенів і шкіри тварин та людини,  а вітри розносять її по всій планеті. Наявність водяної пари в атмосфері Землі зумовлює вологість повітря.Вологість повітря постійно впливає на самопочуття людини. Для нормальної життєдіяльності за добу з поверхні шкіри і легенів людини випаровується в середньому від 800 до 2000 г води. У жаркому вологому повітрі процес випаровування води з поверхні шкіри людини послаблюється, водночас порушується і нормальний тепловий обмін в організмі. Тому за великої вологості та високої температури в людини з’являється кволість, зменшується її працездатність.Вологість, тобто ступінь насичення повітря водяною парою, характеризують наступними величинами.


1. Абсолютна вологість.

Абсолютна вологість – це кількість водяної (в кілограмах) пари, яка міститься в 1 м3  повітря, тобто її густина.

За низьких температур, коли пара далека від насичення, її описують рівнянням Клапейрона – Менделєєва. У такому разі до уваги беруть парціальний тиск (пружність) водяної пари в повітрі й абсолютну вологість визначають через парціальний тиск Р. Абсолютна вологість не визначає ступінь вологості повітря.


2. Відносна вологість.

Відносна вологість повітря φ – це відношення абсолютної вологості до тої маси або парціального тиску водяної пари Рmax, яка насичує повітря за такої ж температури. Як правило, відносну вологість виражають у відсотках.
     φ = (Р/Рmax)∙100% = (ρ/ρmax)∙100%

де Р, ρ – пружність пари або абсолютна вологість.

неділя, 8 лютого 2015 р.

ДКР 8(3,2)Домашня Контрольна Робота №3 (2-й семестр)

  
Тепловий баланс
на вівторок 17.02.2015 р. 

 

Бажаю успіху!

вівторок, 3 лютого 2015 р.

ДКР 8(2,№2)

Домашня Контрольна Робота №2 (2-й семестр)

Тепловий баланс
на вівторок 10.02.2015 р. 
 Бажаю успіху!
Слава Україні!