субота, 27 травня 2017 р.

ДКР 2.14*

Домашня Контрольна Робота 2.14* (готуємось до екзамену)
на вівторок 6.06.2017 р.
Завдання здати в понеділок на обов'язковій консультації або у вівторок до екзамену. Нездача понижує оцінку за екзамен на один бал.

6.3.12; 6.3.23; 6.3.24; 6.3.29; 6.3.33; 6.4.6; 
6.4.7; 6.5.4; 6.5.6; 6.5.7; 6.5.9; 6.5.29; 
6.6.9; 6.6.10; 6.6.13; 6.6.16; 6.6.30.

БАЖАЮ УСПІХУ!

середа, 24 травня 2017 р.

ОК - 5; ОК - 6

Вчимо фізику краще
Електричний струм.  Повторення

Враховуючи досвід навчання в 10-му класі (власне відсутність у більшості учнів бажання навчатися) подальший процес здобування знань буде змінено - будемо гризти граніт науки по-новому.

На урок фізики в четвер 25.05.2017 р. всі учні класу повинні прийти з власноруч акуратно переписаними конспектами №5 у зошит  лекцій з фізики.


Конспект №5

вівторок, 23 травня 2017 р.

ОК - 3; ОК - 4

Вчимо фізику краще
Електричний струм.  Повторення

Враховуючи досвід навчання в 10-му класі (власне відсутність у більшості учнів бажання навчатися) подальший процес здобування знань буде змінено - будемо гризти граніт науки по-новому.
На заняття у середу 24.05.2017 р. всі учні класу повинні прийти з власноруч акуратно переписаними конспектами №3 та №4 у зошит  лекцій з фізики.

Конспект №3


неділя, 21 травня 2017 р.

ОК - 1; ОК - 2

Вчимо фізику краще
Електричний струм.  Повторення

Враховуючи досвід навчання в 10-му класі (власне відсутність у більшості учнів бажання навчатися) подальший процес здобування знань буде змінено - будемо гризти граніт науки по-новому.

На заняття у вівторок 23.05.2017 р. всі учні класу повинні прийти з власноруч акуратно переписаними конспектами №1 та №2 у зошит  лекцій з фізики.


Конспект №1


четвер, 18 травня 2017 р.

Діелектрики у зовнішньому електричному полі

Діелектрики. Поляризація діелектриків


  При внесенні діелектрика в зовнішнє електричне поле Е0 в ньому виникає перерозподіл зарядів, які входять до складу атомів або молекул. В результаті такого перерозподілу на поверхні діелектричного зразка появляються надлишкові нескомпенсовані зв’язані заряди. Всі заряджені частинки, які утворюють макроскопічні зв’язані заряди, як і раніше входять до складу своїх атомів.
Звязані заряди створюють електричне поле Е’ яке всередині діелектрика направлено противополежно вектору напруженості Е0  зовнішнього поля. Цей процес називають поляризацією діелектрика. В результаті повне електричне поле 
Е = Е0 Е  

всередині діелектрика виявляється по модулю меншим зовнішнього поля. 
Фізична величина, яка дорівнює відношенню модуля напруженості Е0 зовнішнього електричного поля в вакуумі до модуля напруженості Е повного поля в однорідному діелектрику, називають діелектричною проникністю речовини. 

ε = Е0

середа, 17 травня 2017 р.

Енергія електричного поля

Енергія електричного поля


Досвід показує, що заряджений конденсатор має запас енергії.
Енергія зарядженого конденсатора дорівнює роботі зовнішніх сил, яку потрібно виконати, щоб зарядити конденсатор.
Процес зарядки конденсатора можна представити як послідовне перенесення достатньо малих порцій заряду Δq > 0 з одної обкладки конденсатора на другу (мал. 1). При цьому одна обкладка поволі зарядиться додатнім зарядом, а друга – від’ємним. Оскільки кожна порція переноситься в умовах, коли на обкладках вже є деякий заряд q, а між ними існує деяка різниця потенціалів 

 U = q/C  

при перенесенні кожної порції Δq зовнішні сили повинні виконати роботу:


ΔА = UΔq = qΔq/C

Мал. 1 Процес зарядки конденсатора


вівторок, 16 травня 2017 р.

ДКР 2.13

Домашня Контрольна Робота 2.13
на вівторок 23.05.2017 р.
Завдання здати до першого уроку 
на окремих скріплених листочках!

6.3.37; 6.3.39; 6.4.2; 6.4.3; 6.4.4 а),б); 6.4.9; 
6.6.2; 6.6.6; 6.6.7; 6.6.8; 6.6.11; 6.6.12.

БАЖАЮ УСПІХУ!

пʼятниця, 12 травня 2017 р.

Електрична ємність

Електроємність. Конденсатори

   
Конденсатори - "двоногі марсіанчики"
Якщо двом ізольованим провідникам надати заряди q1 і q2, то між ними виникне деяка різниця потенціалів Δφ, яка залежить від величин зарядів і геометрії провідників. Різницю потенціалів Δφ між двома точками в електричному полі часто називають напругою і позначають літерою U. Найбільший практичний інтерес має той випадок, коли заряди провідників однакові по модулю і протилежні за знаком: q1 = – q2 = q. В цьому випадку можна ввести поняття електричної ємності.
Електричною ємністю системи з двох провідників називають фізичну величину, яка визначається як відношення заряду q одного з провідників до різниці потенціалів Δφ між ними:

 С= q/Δφ = q/U

В системі СІ одиниця електроємності називається фарада (Ф):

1Ф = 1Кл/1В

Величина електроємності залежить від: 

  • форми,
  • розмірів провідників та 
  • властивостей діелектрика, який розділяє провідники. 

четвер, 11 травня 2017 р.

ДКР 2.12

Домашня Контрольна Робота 2.12
на середу 17.05.2017 р.
Завдання здати до першого уроку 
на окремих скріплених листочках!

6.2.1; 6.2.2; 6.3.1; 6.3.2; 6.3.5; 6.3.6; 
6.3.7; 6.3.8; 6.3.9; 6.3.18; 6.3.19; 6.3.20.

БАЖАЮ УСПІХУ!

вівторок, 9 травня 2017 р.

Провідники в електричному полі

Провідники  в зовнішньому електричному полі

Мал. 1 Електростатична індукція
  Речовини, внесені в електричне поле, можуть суттєво змінити його. Це повязано з тим, що речовина складається з заряджених частинок. При наявності зовнішнього поля відбувається перерозподіл заряджених частинок, і в речовині виникає власне електричне поле. Повне електричне поле Е складається з зовнішнього поля Е0 і  внутрішнього поля Е яке створюють заряджені частинки речовини.


Загалом речовини різноманітні за своїми електричними властивостями. Найбільш широкими класами  речовин є провідники і діелектрики.

Головна особливість провідників – наявність вільних  зарядів (електронів), які беруть участь в тепловому русі і можуть пересуватися по всьому об’єму провідника під дією електричного поля. Типові провідники – метали.

Якщо відсутнє зовнішнє поле в будь-якому елементі об’єму провідника від’ємний вільний заряд компенсується позитивним зарядом іонної гратки. Якщо провідник, внесли в електричне поле, в ньому відбувається перерозподіл вільних зарядів, внаслідок чого на поверхні провідника виникають нескомпенсовані додатні та від’ємні заряди (мал. 1). Цей процес називають електростатичною індукцією, а заряди, які зявилися на поверхні провідника – індукційними зарядами.
Повне електростатичне поле всередині провідника дорівнює нулю, а потенціали у всіх точках однакові і рівні потенціалу на поверхні провідника.

пʼятниця, 5 травня 2017 р.

Робота та потенціал в електриці

1°. Робота в електричному полі


Мал. 1 Робота електричних сил при малому переміщенні Δl заряду q.


При переміщенні пробного заряду q в електричному полі електричні сили виконують роботу. Ця робота при малому переміщенні Δдорівнює (мал. 1): 
ΔA = F∙Δl∙cosα = qEΔlcosα = qElΔl.
Електричне поле володіє важливою властивістю:

Робота сил електростатичного поля при переміщенні заряду з одної точки поля в іншу не залежить від форми траєкторії, а визначається лише положенням початкової і кінцевої точок і величиною заряду.

Подібну властивість має гравітаційне поле, і це зрозуміло, оскільки гравітаційні та кулонівські сили описуються  подібними співвідношеннями.
Наслідком незалежності роботи від форми траєкторії є наступне твердження:

Робота сил електростатичного поля при переміщенні заряда по будь-якій замкненій траєкторії дорівнює нулю.

Силові поля, які мають таку властивість, називають потенціальними або консервативними.


четвер, 4 травня 2017 р.

ДКР 2.11

Домашня Контрольна Робота 2.11
на четвер 11.05.2017 р.
Завдання здати до першого уроку 
на окремих скріплених листочках!


6.1.16; 6.1.20 а); 6.1.20 б); 6.1.21 а); 6.1.21 б); 
6.2.3; 6.2.4; 6.2.5; 6.2.9; 6.2.10; 6.3.3; 6.3.4.

БАЖАЮ УСПІХУ!

вівторок, 2 травня 2017 р.

***

Вітаю 

Фортуну Назара 
зі вдалим виступом на  XXIV Всеукраїнській комплексній олімпіаді 
"Турнір чемпіонів". 
В номінації "ФІЗИКА" він виборов
 диплом ІІ-го ступеня 
серед учнів 10-11-х класів.

Молодець!