субота, 1 липня 2017 р.

Інтернетка з фізики

Інтернет-олімпіада з фізики

11 клас

ПЕРШИЙ ТУР

Завдання виконують учні, 
які перейшли в 11-й клас.         1. Гімнастка кидає обруч у вертикальній площині вздовж підлоги зі швидкістю V0 = 4 м/с, закрутивши його з кутовою швидкістю w = 40 с-1 так, що він, торкнувшись підлоги, повернувся назад, не відриваючись від неї. Діаметр обруча D = 1 м.  Не враховуючи можливих втрат тепла обручем, знайдіть найбільше можливе підвищення його температури внаслідок тертя після повернення, якщо питома теплоємність матеріалу обруча  С = 880 Дж/(кг×К).