пʼятниця, 29 вересня 2017 р.

Закон Ампера, сила Лоренца

Магнітне поле
Повторення

Закон Ампера


Нехай у магнітному полі з індукцією В  знаходиться лінійний елемент струму Idl. На цей елемент з боку поля діє сила, величина і напрямок якої визначаються законом Ампера:
або, в скалярній формі,
де α – кут між напрямком струму в провіднику і напрямком магнітного поля. Силу, що діє на провідник зі струмом скінченної довжини, знаходять інтегруванням по всій довжині провідника: 
Зокрема, для прямолінійного провідника в однорідному магнітному полі:

Напрямок сили Ампера можна знаходити за правилом лівої руки (мал. 1).

четвер, 28 вересня 2017 р.

Про магнітне поле

Про магнітне поле
правила варто знати!

Лінії вектора магнітної індукції (поле постійного магніту)

1. Принцип суперпозиції полів

Магнітна індукція результуючого поля, створеного декількома струмами (або зарядами, що рухаються), рівна геометричній (векторній) сумі магнітних індукцій, створюваних кожним струмом окремо. 2. Сила Ампера

Нехай у магнітному полі з індукцією В  знаходиться лінійний елемент струму Idl. На цей елемент з боку поля діє сила, величина і напрямок якої визначаються законом Ампера:


середа, 27 вересня 2017 р.

ДКР 4-11

Домашня Контрольна Робота  №4-11 кл.
на середу 04.10.2017 р.

Завдання  здати до першого уроку на окремих скріплених листочках!


7.1.4; 7.1.5; 7.1.6; 7.1.8; 7.4.1; 7.4.2; 
7.4.3; 7.4.4; 7.4.5; 8.3.41; 8.4.1; 8.4.2.


Бажаю успіху!

вівторок, 26 вересня 2017 р.

Транзистор. Підсилювач на транзисторі

Вчимо фізику краще

Як працює напівпровідниковий транзистор


доповнення до конспекту №12


приємного перегляду...

неділя, 24 вересня 2017 р.

ДЗ-1, ДЗ-2

Клааас!!!
Домашня Робота №1-2 
(електричний струм)
ДЗ-11-1 ; ДЗ-11-2

  Задання виконати в тонких зошитах  на суботу 30.09.2017 р.

середа, 20 вересня 2017 р.

Конспекти №11, 12

Вчимо фізику краще

Електричний струм в напівпровідниках.

 Конспект №11


 • Переписати даний конспект в зошит на четвер 21.09.2017 р. 
 • Ознайомитись з даним матеріалом з підручника "Фізика 10-11". 
 • Вивчити параграфи 3.15; 3.16; 3.17; 3.18; 3.19; 3.20.


вівторок, 19 вересня 2017 р.

ДКР 3-11

Домашня Контрольна Робота  №3-11 кл.
на середу 27.09.2017 р.

Завдання  здати до першого уроку на окремих скріплених листочках!

6.3.34; 6.3.35; 8.1.1; 8.1.2; 8.1.5; 8.1.9; 
8.3.16; 8.3.27; 8.3.36; 8.3.37; 8.3.39; 8.3.40.


Бажаю успіху!

неділя, 17 вересня 2017 р.

Конспект №10

Вчимо фізику краще
Електричний струм у газах.
 Конспект №10.
 • Переписати даний конспект в зошит на середу 20.09.2017 р. 
 • Ознайомитись з даним матеріалом з підручника "Фізика 10-11". 
 • Розписати на порожній сторінці зошита "ТИПИ  САМОСТІЙНОГО РОЗРЯДУ" (З МАЛЮНКАМИ ТА ДЕТАЛЬНИМИ ПОЯСНЕННЯМИ). Матеріал взяти  зі сторінки "Література".
 • Вивчити параграфи 3.7; 3.8; 3.9; 3.10.


субота, 16 вересня 2017 р.

Електроліз

Електричний струм в електролітах


Мал 1. Електроліз водного розчину хлориду міді

 • Електролітами називають провідні середовища, в яких протікання електричного струму супроводжується перенесенням речовини.
 • Носіями вільних зарядів в електролітах є додатньо і від’ємно заряджені іони.
 • До електролітів відносяться водні розчини кислот, солей і лугів а також розплави деяких твердих речовин.
 • Проходження струму крізь електроліт супроводжується виділенням речовини на електродах. Це явище називають електролізом.
 • Електричний струм в електролітах представляє собою переміщення іонів обох знаків в протилежних напрямах. Додатні іони рухаються до від’ємного електрода (катода), від’ємні іони – до додатного електрода (анода). Іони обох знаків зявляються  в водних розчинах солей, кислот і лугів в результаті розчеплення частини нейтральних молекул. Це явище називають електролітичною дисоціацією. 

пʼятниця, 15 вересня 2017 р.

Закон Ома (електроліти)

Закон Ома для електролітів

Електричний струм в електролітах має спільні риси з електричним струмом в металах, проте суттєво відрізняється від газового розряду. В процесі проходження струму через електроліти виконуються закони Фарадея . Зауважу, що для електролітів, як і для металів, справедливим є також і ЗАКОН ОМА.

Запишемо густину струму, враховуючи, що він створюється дрейфом додатніх та від’ємних іонів.

j= j(+) + j(-) = n(+) e v(+) + n(-) e v(-)

де n(+), n(-) - концентрація позитивних та негативних іонів, е – заряд іона, v(+),v(-) - дрейфова швидкість іонів.

Концентрація додатніх та відємних іонів в електролітах однакові (оскільки молекули дисоціюють на два іони), тому

n(+) = n(-) = α n

вівторок, 12 вересня 2017 р.

ДКР 2-11

Домашня Контрольна Робота  №2-11 кл.
на середу 20.09.2017 р.

  
Завдання  здати до першого уроку на окремих скріплених листочках!

8.3.6; 8.3.13; 8.3.14; 8.3.17; 8.3.18; 8.3.21; 
8.3.28; 8.3.29; 8.3.30; 8.3.32; 8.3.33; 8.3.34.


Бажаю успіху!

неділя, 10 вересня 2017 р.

Конспект №9

Вчимо фізику краще
Електричний струм в електролітах
 Конспект №9 • Переписати даний конспект в зошит на середу 13.09.2017 р. 
 • Ознайомитись з даним матеріалом з підручника "Фізика 10-11".
 • Вивчити параграфи 3.4; 3.5; 3.6.

Доцільно прочитати:


субота, 9 вересня 2017 р.

Конспект №8

Вчимо фізику краще
Електричний струм у вакуумі
 Конспект №8

 • Переписати даний конспект в зошит до середи 13.09.2017 р. 
 • Ознайомитись з даним матеріалом з підручника "Фізика 10-11".
 • Вивчити параграфи 3.11; 3.12; 3.13; 3.14.
Доцільно прочитати:
пʼятниця, 8 вересня 2017 р.

Конспект №7

Вчимо фізику краще
Електричний струм в металах.  Електронна теорія провідності
Конспект №7


 • На лекцію приходимо із зошитом, в якому переписано конспект №7;
 • ДЗ: вивчити Конспект №7 та опрацювати параграфи 3.1; 3.2; 3.3 з підручника "ФІЗИКА 10-11, Електродинаміка".


lehrer

вівторок, 5 вересня 2017 р.

ДКР 1-11

Домашня Контрольна Робота  №1-11 кл.

на середу 13.09.2017 р.

  
Завдання  здати до першого уроку на окремих скріплених листочках!

6.6.1; 6.6.3; 6.6.4; 6.6.9; 6.6.10; 6.6.16; 
6.6.18; 6.6.21; 6.6.22; 6.6.23; 6.6.24; 6.6.30.


Бажаю успіху!

неділя, 3 вересня 2017 р.

Обруч

Савченко 2.7.24 (вказівки до розвязку)Оскільки обруч повертається в початкове місце – місце старту, то його кінцева швидкість дорівнює початковій:    

 vk = vп – v (абсолютні значення).

Із другого закону Ньютона для обертового руху маємо:

(M = Jβ)    (μmgR = mR2(ω0 – ω)/t)    (μgt = R(ω0 – 2v/R))                    (1)