четвер, 31 березня 2016 р.

ДКР "ВЕСНА"

Домашня Контрольна Робота №6/2
на 11.04.2016 р.
 
Завдання здати до першого уроку на окремих скріплених листочках! 

2.1.8; 2.1.15; 2.1.17; 2.1.18; 2.1.21; 2.1.25;
2.1.28; 2.1.32; 2.1.34; 2.1.38; 2.1.46; 2.1.52.


Бажаю успіху!
 
 
Домашня Контрольна Робота №7/2
на 11.04.2016 р.
 
Завдання здати до першого уроку на окремих скріплених листочках! 

2.6.3; 2.6.7; 2.6.8; 2.6.9; 2.6.10; 2.6.11;
2.6.15; 2.6.16; 2.6.17; 2.6.18; 26.20; 2.6.21.Бажаю успіху!
 

середа, 30 березня 2016 р.

Узагальнені закони Кеплера

Закони Кеплера
Закони Кеплера; швидкість; прискорення
   Відомо, довільні два масивні тіла притягуються один до одного. Це фізичне явище називається гравітацією (від лат. Gravis – важкий).

Прояв гравітації: водопади; важкість портфеля з підручниками; падіння (і як наслідок – руйнування) улюбленого горняти…

Наскільки великими є сили гравітаційного притягання (гравітаційне відштовхування не спостерігається)? 
Два учні, масами по 50 кг, котрі розмовляють між собою, взаємодіють із силою 1,6·10-7 Н ( 1Н дорівнює вазі тіла масою 102г). 
Ця сила є дуже малою. Проте Земля (Мз = 6·1024кг) притягує Місяць (Мм = 7·1022кг) з силою 1020Н, а Сонце (Мс = 2·1030кг) притягує Землю з силою 1022Н! 
Cаме ці колосальні сили визначають рух планет в Сонячній системі, рух цілих Галактик… Гравітаційні сили є визначальними в розвитку Всесвіту та його майбутнього.
Сила, з якою взаємодіють довільні два масивні тіла, визначається законом Всесвітнього тяжіння (встановленим Ньютоном у 1687році):


де m1,m2 – маси взаємодіючих тіл; R – відстань між їх центрами; G = 6.67 ·10-11 H·м2/кг2 – гравітаційна постійна (вперше визначена у 1793 році Генрі Кавендішом).   

Зауваження: закон Всесвітнього тяжіння справедливий лише для точкових тіл, тіл сферичної або кулястої форми з незмінною густиною.

Закони Кеплера.


вівторок, 29 березня 2016 р.

Космічні швидкості

I,II,III та IV космічні швидкості

Першим кроком у космос є політ навколо Землі на великій висоті.
Першою космічною швидкістю VI називають швидкість польоту по коловій орбіті радіуса, що дорівнює радіусу земної кулі Rз.
Записавши для такого колового руху другий закон Ньютона отримаємо:

VI = (gRз)1/2 7,9 км/с
Другим кроком у космос є подолання сил земного тяжіння.
Другою космічною швидкістю VII називають швидкість, яку повинно мати тіло біля поверхні Землі для того, щоб вийти за межі земного тяжіння.
Записавши закон збереження повної механічної енергії та знехтувавши роботою сил опору середовища отримаємо:
  mVII2/2 – GMm/Rз = 0, звідки
VII  = (2gRз)1/2 = 21/2VI 11,2км/с

вівторок, 22 березня 2016 р.

Динаміка (якісні задачі)

 1° Закони Ньютона 
Домашня робота ДР 9 (№9)
Розв'язки якісних задач з динаміки 
оформити в тоненьких зошитах 
на середу 30.03.2016 р.

1. Чи може тіло рухатись криволінійно під дією сталої сили, яка не змінює ні величини, ні напрямку?

2. Чи правильне таке формулювання другого закону Ньютона: «Під дією сукупності сил матеріальна точка завжди рухається в бік сумарної сили»?

3. Відомі маса тіла і прикладена сила. Чи досить цього, щоб передбачити рух тіла?

4. Для чого на поворотах гоночних треків і швидкісних трас полотно прокладають з бічним нахилом?

До задачі 5.
5. Стала сила приводить у рух два тіла: m1, m2 (m1> m2). Чи залежить натяг від способу прикладання сили (див. малюнок)?

6. Чи виконується другий закон Ньютона для частинки, яка рухається із змінним прискоренням?


пʼятниця, 18 березня 2016 р.

Десята Всеукраїнська Олімпіада з астрономії та астрофізики

Зональні етапи  (результати)
2016 рік


Учні   9-"А" та "В"  класу  успішно справилися із завданнями зонального туру  олімпіади з астрономії та астрофізики, склавши серйозну конкуренцію студентам фізичного факультету (навіть 4-го курсу)!
 
Молодці! 
 
 
Результати 
регіонального туру Всеукраїнської студентськлї олімпіади з
 астрономії та астрофізики 
м. Львів


 

вівторок, 15 березня 2016 р.

ДКР №5/2

Домашня Контрольна Робота №5/2
на 23.03.2016 р.
 
Завдання здати до першого уроку на окремих скріплених листочках! 

2.1.2; 2.1.4; 2.1.5; 2.1.6; 2.1.7; 2.1.11;
2.1.12; 2.1.14; 2.1.16; 2.1.20; 2.1.23; 2.1.29.


Бажаю успіху!

субота, 12 березня 2016 р.

Закони Ньютона

Динаміка. Закони Ньютона
    Ісаак Ньютон
  • Під інерцією розуміють властивість тіл зберігати свою швидкість по величині та напрямку або стан спокою при відсутності дії зі сторони інших тіл.
  • Під дією інших тіл дане тіло, намагаючись зберегти свій попередній стан, змінює попереднє значення швидкості не відразу, а поступово.
  • Системи відліку в яких виконується закон інерції називають інерціальними системами відліку (ІСВ).
  • У всіх інерціальних системах відліку закони механіки однакові ( всі ІСВ рівноправні) – принцип відносності Галілея.

Перший закон Ньютона:
Існують інерціальні системи відліку відносно яких тіла зберігають свою швидкість сталою, коли на них не діють інші тіла або дія інших тіл скомпенсована.

Фізичний зміст першого закону Ньютона:

закон постулює існування ІСВ, а за своєю сутністю є законом інерції.

вівторок, 8 березня 2016 р.

ДР - 9 (№8)

Кінематика. Домашня робота №8
на 16.03.2016 р.


Задачі оформити в тоненькому зошиті та носити на кожен урок фізики!
Готуємось до тематичної роботи по кінематиці.

субота, 5 березня 2016 р.

ДР - 9 (№7)

Кінематика. Домашня робота №7

на 11.03.2016 р.

Задачі оформити в тоненькому зошиті та носити на кожен урок фізики!

пʼятниця, 4 березня 2016 р.

Кінематика криволінійного руху ( рух по колу, якісні задачі)

Кінематика криволінійного руху (рух по колу).


До задачі 1
1. Чому, помітивши відмінність у періодах обертання різних ділянок дисків Сонця та Сатурна, астрономи дійшли до висновку, що ці тіла не можуть бути твердими?

2. Колесо рівномірно обертається навколо своєї осі. Побудуйте графіки залежності швидкостей і прискорень точок колеса від відстані до осі обертання.

3. В автомобілі зчеплені між собою два зубчасті колеса з числами зубців 20 та 80 відповідно. Чи однакові швидкості мають зубці обох коліс під час обертання? Які періоди обертання коліс?

До задачі 5
4. Як зміниться відповідь попередньої задачі, якщо між цими зубчастими колесами помістити третє колесо, котре містить 160 зубців?

5. Точка рухається до центру по спіралі із сталою за модулем швидкістю. Чи змінюються при цьому її прискорення та період?

6. Як розміщена миттєва вісь обертання ведучого колеса автомобіля, якщо: 
а) він гальмує з повним блокуванням коліс; 
б) буксує; 
в) рухається нормально без проковзування; 
г) різко рушає з проковзуванням коліс?

вівторок, 1 березня 2016 р.

Теорія

Кінематика. Залік
результати
Яблуко Ньютона...
Залік (max - 12)

9-А клас
 

9-В клас