четвер, 15 січня 2015 р.

МКТ

Як знайти молекулярну масу речовиниМолекулярно – кінетична теорія
   Молекулярно – кінетична теорія (МКТ) розглядає будову і властивості тіл, як результат руху і взаємодії молекул.

Основні положення МКТ.
1. Усі речовини складаються з мікрочастинок (атомів, молекул, іонів), тобто мають дискретну (перервну) будову.

2. Частинки (атоми, молекули, іони) перебувають в неперервному хаотичному тепловому русі.

3. Між частинками (атомами, молекулами, іонами) існують сили взаємодії (притягання або відштовхування) електромагнітної природи.
Експериментальні підтвердження основних положень МКТ.

Перше положення :

"Усі речовини складаються з мікрочастинок (атомів, молекул, іонів), тобто мають дискретну (перервну) будову".

 • Макроскопічні тіла діляться на частинки (крейда, цегла,…).


 • Явища пароутворення, сублімації, розчинності.


 • Наявність електронного та іонного мікроскопа із збільшенням в 500 млрд. раз, котрі дозволили побачити модель внутрішньої будови твердого тіла.


 • Дослід з розтіканням краплини олії на теплій воді, який дозволив оцінити розміри молекули.


 • Закон кратних відношень (при утворенні з двох елементів різних сполук, маси одного елемента в різних сполуках відносяться як цілі числа, тобто знаходяться в кратних відношеннях).


 • Явища дифузії (...), осмосу (...)


 • Тиск, закон Дальтона (...), стисливість речовини.


Друге положення:

"Частинки (атоми, молекули, іони) перебувають в неперервному хаотичному тепловому русі".

 • Намагання газу зайняти весь доступний об’єм.

 • Існування тиску газу на стінки посудини (збільшення тиску із підвищенням температури газу).

 • Броунівський рух (...)

 • Дифузія та осмос (...)
 
Броунівський рух
 Третє положення:

"Між частинками (атомами, молекулами, іонами) існують сили взаємодії (притягання або відштовхування) електромагнітної природи".

 • Деформація тіл під впливом прикладених до нього сил.

 • Збереження форми твердими тілами.

 • Поверхневий натяг рідин, явище змочування, капілярність.
Стани  речовиниДоцільно прочитати: