середа, 3 вересня 2014 р.

SI

Міжнародна система одиниць – SI
        
Еталон маси
20 травня 1875 року, представниками 17–ти промислово розвинутих країн було підписано «Дипломатичний документ метричної конференції». Цим документом виявлялося бажання забезпечити міжнародну уніфікацію та вдосконалення метричної системи. З того часу будь-які виміри, зроблені в одній країні, були зрозумілими і в інших країнах. Досить важко відшукати ще один такий міжнародний документ, який би діяв так само довго. Одним із його позитивних наслідків було сприяння в розробці і прийнятті в 1960 році Міжнародної системи одиниць – SI (СІ).
 
Деякі питання цієї системи одиниць вже було розглянуто раніше в публікаціях блогу "Добра фізика" (бажано з цим ознайомитись). 

Зауважу, що розмірність довільної фізичної величини відображає її зв'язок з величинами, прийнятими за основні при побудові системи одиниць. Міжнародна система одиниць (СІ) включає сім основних одиниць: метр, кілограм, секунда, ампер, моль, кельвін та кандела.  

Проте існує інша система, котра широко використовується в фізиці – система СГС – основними одиницями якої вибрані сантиметр, грам та секунда. Зі системою СГС будемо знайомитись пізніше.

Таблиця 1

ВЕЛИЧИНА
НАЗВА
ПОЗНАЧЕННЯ
міжнародне
ПОЗНАЧЕННЯ
українське
СИСТЕМА СГС
1
ДОВЖИНА,
L
метр
m
м
см
сантиметр

2
МАСА,
М
кілограм
kg
кг
г
грам

3
ЧАС,
Т
секунда
s
с
с
секунда

4
СИЛА СТРУМУ,
І
ампер
A
А
-
5
ТЕМПЕРАТУРА,
t
кельвін
K
К
-
6
КІЛЬКІСТЬ
РЕЧОВИНИ,
N
моль
mol
моль
-
7
СИЛА СВІТЛА,
J
кандела
cd
кд
-


Визначення основних величин системи SI.

Один метр – це довжина шляху, який проходить світло у вакуумі за проміжок часу 1/299792458c.

Кілограм – це одиниця маси, котра дорівнює масі міжнародного еталона одного кілограма.

Одна секунда – це час котрий дорівнює 9192631770 періодам випромінювання, котрі відповідають відповідному переходу між двома надтонкими рівнями основного стану атома цезію – 133.

Один ампер – це сила незмінного струму, котрий при проходженні по двох паралельних прямолінійних провідниках безмежної довжини і маленького поперечного перерізу, розміщених у вакуумі на відстані 1м один від одного, викликав би на кожній ділянці провідника довжини 1м силу взаємодії, рівну 2• 10-7 Н.

Кельвін – це одиниця термодинамічної температури, рівний 1/273,16 частині термодинамічної температури потрійної точки води.

Моль – це кількість речовини системи, котра містить стільки структурних елементів, скільки міститься атомів у вуглеці – 12 масою 0,012кг. При використанні моля структурні елементи можуть бути атомами, молекулами, іонами, електронами або іншими частинками або специфікованими групами частинок.

Кандела – це сила світла в заданому напрямку джерела, котре випромінює монохроматичне випромінювання частотою 540• 1012Гц, енергетична сила світла якого в цьому напрямку дорівнює 1/683 Вт/cр.Основні та похідні одиниці вимірювання.